Adaptacje gotowych Domów. Pozwolenie na budowę. Rabaty na zakup gotowych projektów.

Budownictwo to moja pasja a optymalizacja kosztów budowy na etapie projektu to mój cel oraz zysk każdego Inwestora.

Jeśli masz już swój projekt domu, chcesz go zmodyfikować do swoich potrzeb lub stworzyć własny projekt - dobrze trafiłeś.

Jeśli zastanawiasz się, jaki gotowy projekt kupić, zaczerpnij darmowej porady i skorzystaj z dodatkowych rabatów na zakup gotowych projektów.

Najważniejsze:

 • Zmień projekt na taki, który jest tańszy w wykonaniu lecz wygląda równie dobrze.
 • Własny dom musi być tani w utrzymaniu (ciepły, trwały, optymalnie duży).
 • Wykonaj zmiany i dostosuj projekt do własnych oczekiwań i rozwiązań.
 • Kupuj taniej o 10 % od ceny internetowej gotowego projektu domu.
 • Buduj pod okiem Profesjonalisty (Twojego Kierownika Budowy).

Dlaczego musi być wykonana Adaptacja Projektu gotowego domu?

Projekt gotowy jest projektem domu (architektury i konstrukcji), jednak niezbędna jest adaptacja domu do lokalnych warunków zabudowy - wykonanie planu zagospodarowania terenu oraz umieszczenie go na konkretnej działce zgodnie z wymaganymi odległościami.

Adaptacja projektu.

Jest niezbędna, aby można było uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy w stosownym Urzędzie.

Co wchodzi w zakres adaptacji projektu:

 • Sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu uwzględniającego wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
 • Rozwiązanie koncepcyjne podłączenia budynku do mediów (zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, gaz czy odprowadzenie ścieków).
 • Sprawdzenie, czy rozwiązania przyjęte w zakupionym projekcie można zaadoptować do istniejących warunków (nachylenie dachu, kolor dachówki, rodzaj ogrzewania itp.).
 • Zmiany w projekcie najczęściej podyktowane optymalizacją kosztów, względami funkcjonalnymi oraz estetycznymi lub dostosowaniem do lokalnych warunków. Omówienie z Inwestorem korzystnych rozwiązań.
 • Dokumentacja niezbędna do uzyskania Pozwolenia na Budowę lub jej zgłoszenie.

Jakie dokumenty Inwestor powinien załatwić do pozwolenia na budowę:

 • Mapa do celów projektowych. Współpracuję z geodetami i pomagam uzyskać najkorzystniejszą cenę za mapę do celów projektowych.
 • Wyłączenie gruntu, na którym ma powstać budynek z produkcji rolnej (dokonuje Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę). Służę pomocą w realizacji tego etapu.
 • Warunki geotechniczne posadowienia obiektu (określa geolog). Współpracuję z geologami i pomagam uzyskać najkorzystniejszą cenę za wykonanie odwiertu.
 • pozwolenie konserwatorskie na wycinkę drzew, prowadzenie robót budowlanych (jeśli dotyczy).
 • nadzór archeologiczny (jeśli dotyczy).

Cennik

Projekty remontu mieszkań (socjalnych, komunalnych)
od 1 500 zł brutto
Kontakt
Adaptacje gotowego projektu domu jednorodzinnego, bez zmian
4 000 zł brutto
Kontakt
Adaptacje gotowego projektu domu jednorodzinnego, ze zmianami
od 4 300 zł brutto
Kontakt
Projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy czy remontu
wycena indywidualna
Kontakt

Koszty budowy domu

 1. Koszt gotowego projektu + koszt adaptacji projektu – otrzymanie pozwolenia na budowę.

 2. Koszty projektów dodatkowych (na zgłoszenie) przyłącza elektryczne, woda, gaz, zjazd z drogi,

 3. Koszt robocizny wykonania domu (zależny od technologii i wyboru jednej lub wielu firm podwykonawczych)

 4. Koszt materiałów (tańsze nie zawsze znaczą gorsze- należy optymalizować i zawsze wiedzieć jakie są plusy i minusy zastosowania zamienników w projekcie)

 5. Koszty instalacji (wod-kan, sanitarna, wentylacja, klimatyzacja)

 6. Koszty wykończenia domu (najbardziej widoczne w końcowym efekcie)

 7. Koszty zagospodarowania działki (widoczne najbardziej po 3 latach użytkowania domu)

 8. Koszty utrzymania domu (o tym należy pomyśleć na etapie wyboru projektu lub adaptacji projektu gotowego) - comiesięczne koszty w ciągu 30 lat potrafią wygenerować ogromne nakłady finansowe.

 9. Koszty naprawy wad po „fachowcach” – Dobra umowa, solidny odbiór na każdym etapie jest kluczem do sukcesu braku usterek.

Jak widać na koszty budowy składa się wiele czynników:

Koszt projektanta (dobry projektant jest w stanie oszczędzić 30 % kosztów budowy tj. ok 70 tyś)

koszt wykonania konstrukcji (piwnice, stropy żelbetowe o dużych rozpiętościach, schody żelbetowe, balkony, stropodachy) przyczyniają się do zwiększenia kosztów budowy.

Koszt materiałów (żelbet, ściany trójwarstwowe, szkło, tarasy zielone, niestandardowa stolarka) ich dobór powinien być poprzedzony analizą kosztów. Inwestor powinien wiedzieć ile więcej zapłaci za strop Teriva w porównaniu ze stropem drewnianym.

Koszt robocizny ( system gospodarczy jest najtańszy, lecz trzeba znać procesy budowy i rozliczać jakość wykonywanej pracy na bieżąco). Inwestor często decyduje się na wykonawcę „pod klucz” – najdroższe rozwiązanie, które często generuje nieoczekiwane koszty dodatkowe.

Koszt instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej (robocizna + wykonawstwo). Są to koszty często niewspółmierne z rzeczywistymi jakie ponosi nieświadomy inwestor. Dzieję się to dzięki marketingowi (rekuperatory, korektory słoneczne, domy pasywne, inteligentne) Inwestor słyszy same oszczędności lecz nie widzi kosztów utrzymania, naprawy, dezynfekcji i stopy zwrotu, która niejednokrotnie wynosi 15-20 lat.

Koszt urządzenia domu (koszt projektanta wnętrz + materiałów i robocizny, detali wykończeniowych)

Koszt zagospodarowania działki (ogrodzenie, przyłącza, podjazd, ogród, basen itp.)

Koszt utrzymania całego domu – ogrzewanie, opłaty za nieczystości, wodę, prąd. Zależą od projektu, czy mamy wentylację mechaniczną (na prąd), czy mamy odzysk wody do podlewania ogródka, spłukiwania toalety, czy mamy dobrze ocieplony dom – podłogę, ściany i dach.

Koszty napraw po fachowcach ( o źle wykonanej instalacji dowiadujemy się zbyt późno, firma wykonująca często nie dała rachunku a za pracę ma zapłacone wynagrodzenie. Inwestor płaci podwójnie za brak należytego sprawdzenia wykonanej pracy).

Galeria

Zobacz więcej

Opinie

Zobacz więcej